fredag 28 februari 2014

Vad är skillnaden


Q: Vad är det för skillnad på den behandlingen du erbjuder och behandlingar som akupunktur?

A: Akupunktur ger bara smärtlindring, dvs symptombehandling. Jag behandlar orsaken till problemet.

Q: Men vad händer om jag har ett problem som läkaren säger inte går att göra något åt?

A: Läkare har många av svaren, men inte alla. Vissa saker ligger inom deras område, andra inom mitt. Fråga mig om du är osäker.

Med vänlig hälsning
Charles

070-1499853